PALÍNDROM: paraula o frase que es llegeix igual de dreta a esquerra que d'esquerra a dreta.

Palíndrom prové del terme grec palindromos format per -palin (de nou) i -dromos (cursa).

Mut sóc noble, erudit i duré el bon costum.

TWITTER

TWITTER
Jesús Lladó

Palindromistes

dilluns, 31 d’octubre de 2011

Un mar,
bram nu.

Un oceà,
eco nu.

(Un mar,
bramido desnudo.
Un océano,
eco desnudo.)

divendres, 28 d’octubre de 2011

Lamentationes

Floria l'amor
o mal?
Ai, Rolf!
Floria l'odi,
i dol.
Ai, Rolf!

(¿Florecía el amor
o mal?
¡Ay, Rolf!
¿Florecía el odio,
y duele.
¡Ay, Rolf!)

diumenge, 23 d’octubre de 2011

Homer, l'Odissea és, sí, dol, rem. Oh!

(Homero, la Odisea es, sí, duelo, remo. ¡Oh!)

dimarts, 18 d’octubre de 2011

Rolf 6

Hola Rolf, tramar ram, art floral. Oh!

(Hola Rolf. Tramar ramo, arte floral. ¡Oh!)

dilluns, 17 d’octubre de 2011

Gila

Ton: Gila, crec, cercà l'ignot.

(Antonio: Gila, creo, buscó lo desconocido.)

dissabte, 15 d’octubre de 2011

Allà fracassa massa, car falla.

(Allá fracasa demasiado, porque falla.)
Mulla copa fina, ja ni fa poca llum.
(Moja copa fina, ya ni hace poca luz.)

dijous, 13 d’octubre de 2011

dissabte, 8 d’octubre de 2011

dimarts, 4 d’octubre de 2011

Tu, a casa nostra l'art sona sa, caut.

(Tú, en nuestra casa el arte suena sano, cauto.)

diumenge, 2 d’octubre de 2011